Ministranti

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Kako i sam naziv službe govori, latinska riječ “ministrare“ znači služiti.Ministrant je osoba koja služi i pomaže svećeniku za vrijeme sv. Mise

na način da: priprema oltar, prinosi darove (hostija i vino), donosi ampulice, donosi misnu knjigu (misal), zvoni zvoncem kad ljudi kleknu na najvažniji dio mise... Ministranti su počašćeni svojom službom koja je sama svoj dar, jer oni su do svećenika najbliži oltaru i Isusu Kristu koji dolazi tijekom pretvorbe. No, osim što se brinu da budu od pomoći svećeniku za vrijeme Svete mise i ostalih obreda, oni svoju službu trebaju vršiti i izvan crkve, u svim područjima života i na taj način biti primjer ostaloj djeci. Ministranti kao nagradu za svoju službu imaju čast predstavljati svoju župnu zajednicu na ministrantskim susretima. Zaštitnik ministranata je sveti Tarzicije koji je bio “dječak mučenik“, dok im je uzor sveti Dominik Savio koji je postao ministrant sa pet godina. U našoj župi trenutno ima petnaestak dječaka ministranata.